Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Nie mogę znaleźć pozycji na serwerze ?

Najszybciej można zdiagnozować ten problem odpowiadając na poniższe pytania:

1. Czy dioda zielona (GPS) mruga?
2. Czy dioda żółta (GSM) mruga?
3. Czy na karcie są środki?

Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzią jest "NIE", to na serwerze nie będzie pojawiać się aktualna pozycja.

Aby naprawić działanie urządzenia należy w odniesieniu do powyższych punktów:
1. Poprawić widoczność nieba dla urządzenia. Więcej informacji w punkcie 2 instrukcji obsługi:
http://www.rikaline-gps.pl/ftp/gpsguardian/Instrukcja_Obslugi.pdf
2. Zmienić lokalizację urządzenia. Szczególnie poza miastem zasięg sieci GSM może być ograniczony. Przyczyną długiego logowania się do sieci GSM może być również niski poziom naładowania baterii.
3. Jeżeli na karcie nie ma środków, urządzenie pomimo zalogowania do sieci GSM nie jest w stanie połączyć się z serwerem - ani przez GPRS, ani SMS. Należy doładować kartę odpowiednią kwotą.

5. Jak przywrócić ustawienia fabryczne ?

Fabryczne ustawienia można przywrócić za pomocą oprogramowanie do konfiguracji.
1. Pobierz sterowniki do kabla USB.
2. Pobierz oprogramowanie do konfiguracji.

Zainstaluj sterowniki USB oraz oprogramowanie. Podłącz kabek USB do komputera i następnie do GPS Guardiana. W menadżerze urządzeń podejrzyj nr portu COM przypisany do urządzenia Prolific USB-to-Serial Comm Port.

Uruchom program GPSGuardian i wybierz nr portu COM. Sprawdź, czy mruga żółta dioda GSM na urządzeniu. Jeżeli nie - poczekaj. Jeżeli tak - kliknij przycisk "Odczytaj konfigurację".Po odczytaniu kliknij przycisk "Konfiguracja".Wybierz z okienku w prawym dolnym rogu plik plik "GPSGuardian - ustawienia domyslne.txt" i kliknij "Wczytaj konfigurację". Następnie kliknij "Powrót do menu". W oknie głównym programu kliknij "Zapisz konfigurację". Po zakończeniu zapisu urządzenie ma przywrócone fabryczne ustawienia.

Konfigurację możesz podejrzeć po kliknięciu na przycisk "Konfiguracja".

 
Strony: 1